فرشه
این وبلاگ به منظور معرفی روستای فرشه از توابع شهرستان کاشمر خراسان رضوی ایجاد شده است . مطالب ارائه شده فقط جنبه اطلاع رسانی داشته و هیچ گونه غرض سیاسی مدنظر نیست .
نویسنده: مجتبی خلوصی - ۱۳٩۳/۸/۸

غالبا زمین زعفران بعد از هفت سال به مرور بازدهی آن بدلیل تراکم پیاز کم شده بنابراین لازم است از زمین کنده شده و مجددا در زمین دیگری کاشته شود. حدودا برای هر هزار متر مربع یک تن پیاز زعفران باید کاشته شود . هر چند که برخی این مقدار را تا پانصد کیلو گرم در نظر می گیرند .

کندن پیاز زعفران کار سختی است . ابتدا با تراکتور زمین خشک را شیار کرده و همزطمان با کارگر پیاز ها را از خاک جمع می کنند . از ابتدای فصل تابستان تا اواسط مهرماه و قبل از جوانه زدن برای پیاز کنی مناسب است . پیاز های جمع آوری شده که مقدار زیادی از آن ها به هم چسبیده هستند با دست جدا کرده و به محل کاشت جدید منتقل می کنند . زمینی که برای کاشت زعفران انتخاب می شود باید چند ویژگی داشته باشد  از جمله خاک مناسب  و نرم  داشته باشد . حتی الامکان بذر علف فراوان از قبل نداشته باشد . به این منظور باید زمین از قبل آماده شود . به مقدار کافی با استفاده از کودهای حیوانی غنی شده باشد . زمین آماده شده را قبل از کاشت آبیاری  می کنند . سپس زمین را بوسیله گاو آهن تراکتور شخم می زنند . حال زمین برای کاشت آماده است . با استفاده از چندین کارگر عملیات کاشت انجام می شود . در زمین شخم زده شده بوسیله بیل چاله هایی به عمق حدود بیست سانت ایجاده کرده چند عدد پیاز داخل آن قرار داده و روی آن را با خاک می پوشانند . البته برخی هم کاشت پیاز را با استفاده از تراکتور انجام می دهند . به این صورت که بعد از ایجاد هر شیار ، در طول شیار پیاز می ریزند و در هنگام ایجاد شیار بعدی شیار قبلی با خاک پوشانده می شود . البته در این روش پیاز بیشتری مصرف شده و پیاز در عمق بیشتر قرار می گیرد .

مطالب متعاقبا تکمیل خواهد شد .

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :