حلول ماه رمضان مبارک

باز عطر و بوی رمضان فضای دل ها را آکنده کرد . امسال رمضان با گرمای زیاد آغاز شد . در شرایطی که در بسیاری از مناطق  خراسان رضوی خصوصا نیمه جنوبی استان  بدلیل خشکسالی گرما از گذشته شدید تر شده و قطعی آب به کرات اتفاق می افتد . قبل از شروع ماه رمضان احساس می کنی که دیگر نمی توانی روزه بگیری اما می بینیم که با گذشت چند روز ایم مهم شدنی است هر چند برای قشر کارگر و کشاورز بسیار دشوار

عبادات شما قبول حق

/ 0 نظر / 17 بازدید