زلزله 2/5 ریشتری در کاشمر

دیشب ساعت نزدیک 2 شب چهارشنبه 16/2/94 باز گسل درونه جنبید و زلزله ای به قدرت 2/5 ریشتر در عمق ده کیلومتری زمین با مرکزیت کاشمر رخ داد . این زلزله شهرهای تربت حیدریه ، فیض آباد و فردوس را با شدت کمتری لرزاند . خوشبختانه این زمین لرزه خسارت جانی نداشته است . آسیب و جراحات ناشی از اقدامات هنگام فرار  چند موردی گزارش شده است . ادامه خبر را در http://www.mehrnews.com/news/2569700/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF ببینید .

اگر می خواهید در مورد گسل درونه بیشتر بدانید مطالب این لینک ها را بخوانید . لازم به ذکر است روستای فرشه در مسیر این گسل قرار دارد . http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=73616

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B3%D9%84_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87

/ 0 نظر / 43 بازدید