پیاز و چوبله

از قدیم  فرشه ای ها اهالی نای را به " پیاز " و اهالی نای فرشه ای ها را به " چوبله " خطاب می کرده و در مراودات با این الفاظ یکدیگر را سرکار می گذاشته اند . در ارتباط بین افراد صمیمی دو روستا برای اینکه همدیگر را اذیت کنند به عنوان شوخی برای هم چوبله و پیاز هدیه می برده اند . پیاز مورد نظر بیشتر پیاز کوهی بوده و چوبله هم نام گیاهی است که در کوهستان می روید و دانه های آن قابل خوردن است .

حال چنانچه از اهالی دو روستا کسی از علت اصلی  بکار بردن این الفاظ  و ریشه آن آگاهی دارد به ما اطلاع دهد تا ما هم اطلاع رسانی کنیم .

 

/ 0 نظر / 27 بازدید