درباره خانه بهداشت فرشه

تا جایی که یادم هست در ابتدای دهه ی شصت خانه بهداشت ساخته نشده بود . مدتی از منزل آقای حاج ذبیح اله سیفی به عنوان خانه بهداشت استفاده می شد که از خدمت آقای جوانی در آن مکان یادم هست . سپس خانمی مهربان و غیر بومی به نام گل بته خدمتگزار (که به خانم گلی معروف شد)در روستا به عنوان بهورز شروع بکار کرد . در همین اثنا خانه بهداشت جدید ساخته شد . آقای غلامعلی طریقی اهل روستا با آن خانم ازدواج کرد و با تحصیل در آموزشگاه بهورزی به عنوان بهورز مرد روستا در خانه بهداشت مشغول بکار شد . گلی خانم در سال 90 به علت سانحه تصادف در مسیر کاشمر فرشه (در حالی که نزدیک به بازنشستگی بود)جان خود را از دست داد و در روستا به خاک سپرده شد . خداوند رحمتش کند . به گردن همه ی فرشه ای ها حق دارد . آقای طریقی نیز در سال 92 بازنشسته شد . با توجه به کاهش جمعیت روستا به جایگزینی ایشان از سوی شبکه بهداشت و درمان کاشمر خانم ام البنین خوشوقت به عنوان بهورز پس از گذراندن مراحل قانونی انتخاب و از سال 92 به عنوان تنها بهورز روستا مشغول به خدمت شده است .

/ 0 نظر / 20 بازدید