گژگن

این ارتفاعات دارای کانی های گچی بوده و علت نامگذاری به این نام هم مطمئنا به همین دلیل بوده است ( در اصل گچ کن ) .

در گذشته کانی های گچی موجود در این ارتفاعات را مردم به روستا منتقل کرده و پس از حرارت دادن روی آتش از گچ حاصله برای گچکاری خانه ها استفاده می کرده اند . خاک مخصوصی هم از این ارتفاعات برداشت می شده به نام خاک خانه روبی که تا چند سال گذشته این خاک را که دارای نفوذپذیری کم است و تقریبا طوسی رنگ می باشد در ایام قبل از نوروز به روستا منتقل کرده و پس از حل کردن در آب محلول حاصله را به دیوار خانه های گلی جهت سفید کردن خانه ها که در طول سال کثیف و دودی شده است استفاده می کرده اند . از این خاک روی پشت بام ها به منظور جلوگیری از نفوذ آب باران هم می پاشیده اند .

/ 0 نظر / 20 بازدید