بیش از حد نگران زلزله ها نباشید

زلزله 2/5 ریشتری چند روز پیش و متعاقب آن 8/3 جمعه شب و 4 ریشتری صبح امروز یکشنبه 20/2/94 موجب نگرانی مردم شده است . زلزله پدیده ای طبیعی است که ناشی از حرکات درون زمین همه روزه در نقاط مختلف اتفاق می افتد . مواد مذاب درون زمین و حرکت سریع زمین به دور خورشید و به دور محور خودش به راحتی می تواند عامل بروز تنش ها باشد . شکستگی های پوسته زمین یا گسل ها در هنگام بروز این تنش ها اندکی تحت تاثیر قرار گرفته و زلزله ها پدیدار می شوند . از دست ما چه بر می آید ؟ سوابق نشان می دهد که  زلزله ها غالبا در مقدار کمتر از 7 ریشتر اتفاق می افتند که در صورت مستحکم بودن ساختمان ها برابر مقررات وضع شده به شدت از آثار مخرب آن و مرگ و میرها کاسته می شود . اگر از این مقدار هم بیشتر باشد که از دست بنده و شما کاری بر نمی آید . خواندن نماز آیات وظیفه ما بعد از وقوع این پدیده هاست تا بندگی خود را ثابت کرده و از خداوند درخواست مغفرت نماییم . اگر می خواهید بدانید چه تعداد زمین لرزه در روز در ایران اتفاق می افتد از این سایت http://irsc.ut.ac.ir/index.php?page=1&lang=fa دیدن کنید .

/ 0 نظر / 44 بازدید