دیدار از عموجان

روز جمعه به اتفاق داداش ها یه سر به عموجان زدیم . فوق العاده خوشحال شد .زیر کرسی نشسته بود . کمی برامون صحبت کرد دلمان واشد.

/ 1 نظر / 4 بازدید
یاد

سلام بسيار عملي شايسته انجام داده بزرگان ما بسيار عزيز هستند بايد قدر انان تا هستند بدانيم مخصوصا پدر ومادر كه جايگزين ندارند اين روزگار ديگر بر گشت ندارد