آماده شوید با هم بریم کوه

جمعه 28 فروردین 94 به اتفاق آقایون داداشا رفتیم کوه .  هوا بسیار عالی بود . نیمه ابری البته با مقداری غبار . اول صبح برنامه گله دوشی به راه بود . یک گله پشت خانه های سمت شهرک . گله بعدی هم نزدیک بزه عماد (بزآماد) . یک گله هم توی مسیر

ابتدا مقصدمون چشم چغوکی یود . رسیدیم به محمد خرم . دیدیم هم نزدیکه هم شرایط خوبی بنظر میاد . پیاده شدیم  و آماده حرکت

 

حدود دویست متر که از جاده به سمت بالا حرکت کردیم به یک چشمه عالی رسیدیم و اتراق کردیم . دو نفر برای غذا درست کردن ماندند و بقیه رفتیم بالا .

طبیعت واقعا زیبا بود . انواع گیاهان سرحال دارویی و غیره .

مشغول کوهنوردی بودیم که در اوج تشنگی رسیدیم به یک چشمه در ارتفاعات البته کم آب ولی ناجی تشنه

رسیدیم بالای قله . خط الراس ارتفاعات و مرز فرشه و نامق . یک چایی درست کردیم و شروع کردیم به برگشتن .

در مسیر برگشت دوباره رسیدیم به همان چشمه قبلی با این تفاوت که چون تمیزش کرده بودیم آب خوب و گوارایی در آن جمع شده بود . البته وضع قاقری هم خوب بود به اندازه کافی جمع کردیم .

وقتی رسیدیم به جایگاه آب گوشت درست شده بود و چایی هم آماده . پس از صرف نهار و اندکی قیلوله  برگشتیم ولایت .

 

/ 0 نظر / 105 بازدید