برگزاری مراسم ختم مرحوم حاج عزیزمحمد خاکراه

به مناسبت درگذشت بزرگ خاندان مرحوم حاج عزیز محمد خاکراه مراسم ختم  در روز پنج شنبه 3/7/93 در محل تکیه ابوالفضلی فرشه از ساعت هشت  الی  14 برگزار می گردد . روحش شاد .

مرحوم حاج عزیز محمد خاکراه فرزند مرحوم حاج اسماعیل از بزرگان روستای فرشه بود که یکشنبه 30/6/93 جان به جان آفرین تسلیم کرد . وی فردی با معلومات و مجرب بود که وقتی پای صحبتش می نشستی گویی با یک شخصیت با تجربه سطح بالا  روبرو شده ای . با طمانینه و آرامش خاصی صحبت میکرد و بیشتر عمرش را در باغ شخصی اش در گورنگین به کشاورزی سپری کرد . خط خوبی داشت . مدت های زیادی به عنوان معتمد و کدخدا خدماتی را به اهالی ارائه نمود . وی تک پسر خانواده مرحوم حاج اسماعیل  بود.

/ 0 نظر / 4 بازدید