درگذشت همسر مرحوم مهرجو

با نهایت تاثر درگذشت بانو گلندام عطایی همسر مرحوم مهرجو را در تاریخ 2/3/92 باطلاع می رساند . ماهم این ضایعه را به خانواده گرامی اش تسلیت می گوییم . مراسم هفتم آن مرحومه پنج شنبه 9/3/92 در محل تکیه ابوالفضلی روستا برگزار می گردد .

/ 0 نظر / 4 بازدید