هدیه خداوند در آستانه نوروز

دیروز 15/12/93 خداوند در آستانه نوروز عنایت فرمود و پیشاپیش عیدی این بندگان خطاکار را داد . خوشبختانه باران از اول صبح شروع شد و تا بعد از ظهر ادامه داشت و نزدیک به سی میلیمتر بارندگی گزارش شد . این بارش در ارتفاعات بصورت برف بود . بارش برف آن هم در نیمه اسفند و با این حجم حداقل در سال های اخیر برای ما بی سابقه بوده است . حتی ارتفاعات جنوب روستا (شمال فیض آباد) نیز سفید پوش شد . منطقه تربت حیدریه کاملا برفی بود .

/ 0 نظر / 22 بازدید