پست های ارسال شده در مرداد سال 1393

کسب رتبه ده کنکور توسط آقای حسین خاکپور فرزند علی را در رشته تجربی تبریک می گویم

ادامه مطلب را در سایت فرشه به آدرس http://www.forsheh.ir/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/ ببینید .
/ 3 نظر / 14 بازدید