توسعه زمین قبرستان روستا

با توجه به محدودیت شدید زمین قبرستان ، شورای اسلامی روستا از چندی پیش برنامه توسعه این مکان را در دستور کار قرارداده است . خوشبختانه در هفته گذشته جناب آقای منوری پانصد متر زمین واگذار نمودند و برای حدود چهارصد متر زمین متعلق به آقای محسن تقوی حدود چهار میلیون تومان  و برای دیوارکشی و سنگ چینی لبه پرتگاه حدود ده میلیون تومان نیاز است که خیرین محترم می توانند در این امر مشارکت نمایند . ضمنا در مراسم تعزیه آقای جدی مبلغی جمع آوری شد . با این اقدام از ضلع جنوبی به فضا اضافه خواهد شد و راه نیز جابجا خواهد شد .

/ 0 نظر / 20 بازدید