زعفران از لحظه کندن پیاز زعفران تا استفاده نهایی

غالبا زمین زعفران بعد از هفت سال به مرور بازدهی آن بدلیل تراکم پیاز کم شده بنابراین لازم است از زمین کنده شده و مجددا در زمین دیگری کاشته شود. حدودا برای هر هزار متر مربع یک تن پیاز زعفران باید کاشته شود . هر چند که برخی این مقدار را تا پانصد کیلو گرم در نظر می گیرند .

کندن پیاز زعفران کار سختی است . ابتدا با تراکتور زمین خشک را شیار کرده و همزطمان با کارگر پیاز ها را از خاک جمع می کنند . از ابتدای فصل تابستان تا اواسط مهرماه و قبل از جوانه زدن برای پیاز کنی مناسب است . پیاز های جمع آوری شده که مقدار زیادی از آن ها به هم چسبیده هستند با دست جدا کرده و به محل کاشت جدید منتقل می کنند . زمینی که برای کاشت زعفران انتخاب می شود باید چند ویژگی داشته باشد  از جمله خاک مناسب  و نرم  داشته باشد . حتی الامکان بذر علف فراوان از قبل نداشته باشد . به این منظور باید زمین از قبل آماده شود . به مقدار کافی با استفاده از کودهای حیوانی غنی شده باشد . زمین آماده شده را قبل از کاشت آبیاری  می کنند . سپس زمین را بوسیله گاو آهن تراکتور شخم می زنند . حال زمین برای کاشت آماده است . با استفاده از چندین کارگر عملیات کاشت انجام می شود . در زمین شخم زده شده بوسیله بیل چاله هایی به عمق حدود بیست سانت ایجاده کرده چند عدد پیاز داخل آن قرار داده و روی آن را با خاک می پوشانند . البته برخی هم کاشت پیاز را با استفاده از تراکتور انجام می دهند . به این صورت که بعد از ایجاد هر شیار ، در طول شیار پیاز می ریزند و در هنگام ایجاد شیار بعدی شیار قبلی با خاک پوشانده می شود . البته در این روش پیاز بیشتری مصرف شده و پیاز در عمق بیشتر قرار می گیرد .

مطالب متعاقبا تکمیل خواهد شد .

/ 1 نظر / 113 بازدید
helen

سايت خيلي خيلي زيبايي دارين [لبخند] ...