در آستانه بهار

با نزدیک شدن بهار ،طبیعت رنگ و بویی دیگر گرفته . هفته پیش در بدو ورود به روستا با خانواده رفتم کوه . با ماشین رفتیم بالای کوه . بر بلندای بازه آب سرد در دامنه قله توقف کرده و طبیعت را به نظاره نشستیم . درختان بید رنگ متمایل به قرمز به خود گرفته و جوانه زده . آب زلال در مسیر کال جریان داره و عبورش از روی آب نماهایی که جدیدا در مسیر کال زدند بسیار جالب و دل انگیز شده.

/ 3 نظر / 20 بازدید
مهدی م.ن

پیشاپیش نوروز مبارک[لبخند]

محسن فدائی

یسار عالی

محسن عباسی

بجای کلمه بازه از دره استفاده بشه شاید بهتر باشه