گزارش کوهنوردی چند روز پیش

جوی شما خلی ، چند روز پش خاد چنته از رفیقا برفتم بکوه . اوقذر غریبه امیه بین ، تینگل فورشه پور ماشین بو  میثل تینگل سید مرتضی . خلاصه برفتم به تهربد .دته راه از زر لینگ یکه از رفیقا سنگ بدر رفت بخار و رلینگم . البته بخیر گذشت بنشکست  . خلاصه بالاتر رفتم با صحنی ناراحت کنندی روبرو رفتم . ظاهرا چن روز پش احتمالا سزده بدر یک تیکه از باغای تهربدر اتش داین . نمدنم چیشه ورگویم .

خلاصه جوی شما خلی رفتم بالاتر دبلند تهربد قاقری جمع کردم بعدش یک چای و یک کوکوی با سوزی کوهی و پیاز کوهی تیار کردم . حسابی چسبی

/ 9 نظر / 16 بازدید
فورشگى

سلام.ايوال زبو اصلی خايله خاشم ام ا با ايجازا[نیشخند]

محسن فدائی

به به چه عالی امیدوارم خوش گذشته باشه

....

این چ لحجه ای ی جور بنوس بقیم بتونن بخونن....[عینک][نیشخند]

اهل فورشه

خیلی باحال بود دمتون گرم

مرتضی

کوجه تربد اتش خورده بو

خیلی باحالیدفرشه ای ها............. زنده بادفرشه ای

mohsen

درخت های بابا میرم هم اتش گرفته بود؟؟؟

mohsen

مرسی از لطفت؟؟؟

واقعا کوههای قشنگی داره. خصوصا ازسنگ پیر زن به بالا. امیدوارم همیشه کوههاش سرسبز و رودهاش پراب باشه.