روز علفه

در روستای فرشه ، آخرین روز سال به روز علفه معروف است . در این روز به یاد درگذشتگان همان سال مجلس یادبودی در ابتدای صبح در تکیه روستا برگزار می شود .

/ 0 نظر / 20 بازدید