ضرب المثل های فرشه ای

کم بخوار   کلپوره مخوار (پرخوری نکن تا نیازی به خوردن گیاه دارویی تلخ کلپوره برای رفع ناراحتی گوارشی نباشد) 

بچر جانم چشمم بکشته  خرر سربری ( بچه را جانم چشمم کشته  خر را سر باری)

 

تر بتوفه خوشک بدریا (ظرفی که تازه غذا در آن خورده شده و هنوز خیس است را می توان با مقدار بسیار کم آب (در حد تف) شست ولی برای شستن ظرفی که غذا روی آن خشک شده باشد باید آب زیادی مصرف کرد)

 نه به آسونی ، هو بشرش درمنی( یک بار  بدون رودرواسی اگر نه بگی  دیگه راحتی ولی اگر جواب مثبت دادی باید تا آخر بایستی و به شر آن گیر می کنی)

 

خر مردومر نیمبر سوار رو  (چیزی اگر ملکی از خود آدم باشد با ارزش است روی مال مردم نباید حساب کرد . این ضرب المثل می گوید خری که از خودت نیست باید نیم بر سوار بشی که به محض درخواست صاحبش در کمترین زمان ممکن بپری پایین

بری ادم نکره   از هوا تمبو مبره (برای آدم تنبل و بی خیال از هوا زیر شلواری می بارد : آدمای بی خیال انگار خدا هم هواشونو بیشتر داره . شانس میارن و چیزای مفت گیرشون میاد)

/ 0 نظر / 18 بازدید