عرض تسلیت

درگذشت مرحومه مبارکه عطایی والده عزیز آقایان کوهزاد را به خانواده گرامیشان تسلیت عرض می نمایم . خداوند رحمتش نماید .

/ 0 نظر / 16 بازدید